måndag 28 september 2009

Konfucius födelsedag - och ett steg närmre

Att det är Konfucius födelsedag idag blev jag varse om via Google, men det finns saker som Google inte kan hjälpa en med. Som att göra det klart vilka val man behöver göra i sitt liv för att det skall vara meningsfullt. Jag har behövt en del tid på mig att få ordning på min aprioriteringar. Och så en dag härom veckan, efter två viktig samtal med två för mig viktiga personer, framstod det som uppenbart för mig. Flykten tog slut och jag valde.

Det valet kommer förhoppningsvis att resultera i mer frekventa uppdateringar här. Och inte minst en ökad sinnesro. Jag känner mig redan stärkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar