lördag 31 januari 2009

En första början.

Ett par trevande steg på en ny plats.